Musica Sacra Maastricht, Maastricht
Musica Sacra Maastricht, Maastricht
Musica Sacra Maastricht, Maastricht

Musica Sacra Maastricht, Maastricht

vrijdag 18 tot en met zondag 20 september 2009
 
De regio Zuid-Limburg is in de voorbije eeuwen het voortdurende schouwtoneel geweest van rivaliserende partijen en landen in het zich naar stabiliteit ontwikkelende Europese continent. Nu eens in handen van de Fransen, dan weer van de Oostenrijkers, de Spanjaarden of de Duitsers, is er met name in de stad Maastricht een sediment ontstaan van culturele invloeden. Invloeden, die je terug vindt in de mentaliteit en de samenstelling van de bevolking; die je aantreft in de rijke cultuurhistorische en hedendaagse architectuur; die bespeurbaar zijn in de beeldende kunst, de muziek en het theater; die voelbaar zijn in de stoffelijke en geestelijke beleving. Dit sediment vormt de bijna onduidbare patine, die het unieke culturele klimaat en de joyeuze vitaliteit van deze stad en de regio bepaalt.

In zo’n klimaat ontstaat als vanzelfsprekend de noodzaak om deze patine inzichtelijk te maken, verder in te kleuren, te verrijken, en daarmee door te voeren en te ontwikkelen.

Zo onstond het festival Musica Sacra Maastricht.

Karakteristiek inhoudelijk
· Musica Sacra Maastricht programmeert vooral muziek. We focussen speciaal op nationale en internationale topmusici en – ensembles, jong talent, festivalopdrachten en premières, en compositieopdrachten. Daarnaast bieden wij een uitgebreid programma van theater, film, lezingen, exposities, dans en (voet)tochten/excursies.
· Centraal staan de tegenstellingen historisch/actueel, niet-religieus/religieus, hoge/lage kunst en het leggen van onverwachte verbindingen.
· Alle activiteiten kaderen binnen één festivalthema. Eerdere thema’s waren: ‘’Heilige’ Oorlog’ (2004), ‘Engelen en Duivels’ (2005), ‘Weg van de Wereld - Kluizenaars en Kloosterlingen’ (2006) en 'Visioenen van Eeuwigheid' (2007).

Karakteristiek fysiek
· Musica Sacra Maastricht speelt hoofdzakelijk in/voor/op/tussen de oude kerken en gebouwen van de historische binnenstad van Maastricht. Een klein deel van de programmering voorzien wij in de omliggende regio of de stedelijke theaters.

Met zo’n oorsprong en ontwikkeling, programmatische typering en fysieke kenmerken mag Musica sacra Maastricht zich het enige festival in Nederland (en misschien daar wel ver buiten) noemen, dat op een dergelijke uitzonderlijke manier kunst en cultuur verbindt met de culturele omgeving en het culturele erfgoed. En volgens ons het enige festival is, dat het collectieve geheugen op zó’n passende en verrassende manier opfrist.

Musica Sacra Maastricht is meer dan een reeks concerten, meer dan het samenstel van een veelheid aan programma’s en veel meer dan het toeristische stads- of kerkbezoek. Musica Sacra Maastricht is een verdiepende en grensverleggende ontdekkingstocht langs onze cultuur in de meest Bourgondische stad van Nederland.

Contact - Musica Sacra Maastricht

verschillende locaties, nvt Maastricht (nl) toon telefoon/fax
E-mail naar Musica Sacra Maastricht
website Musica Sacra Maastricht     
Regio: Zuid-Limburg, Limburg

 

Openingstijden


vrijdag 18 tot en met zondag 20 september 2009