Sint Janskerk, Maastricht
Sint Janskerk, Maastricht
Sint Janskerk, Maastricht

Sint Janskerk, Maastricht

De Sint Janskerk, (Johannes de Doper) oorspronkelijk gebouwd als doopkapel voor het Kapittel van Sint Servaas, werd, na een periode als zelfstandige Parochiekerk, in december 1633 eigendom van de in 1632 opgerichte Nederlands Hervormde Kerk. Dit als gevolg van de verovering van Maastricht op de Spanjaarden in 1632, door de troepen van de Zeven Verenigde Nederlanden, onder bevel van Prins Frederik Hendrik. In de reeds veroverde gebieden waren alle katholieke kerken inmiddels protestant geworden na het invoeren van een Staatskerk: De Nederduits Hervormde Kerk.

In Maastricht werden, na overleg tussen de Prins-Bisschop van Luik, de Hertog van Brabant en de Prins van Oranje, in eerste instantie, kleine kapellen aan de protestanten toegewezen. De kerken bleven katholiek, hetwelk landelijk gezien een uitzondering was. In 1633 waren deze kapellen echter al te klein geworden en na nieuw overleg kregen de protestanten twee kerken, waaronder de Sint Jan. De eerste dienst vond plaats op 1 januari 1634.

Sedert 1987 is de kerk in gebruik bij de "Reformatorische Kerkgemeenschap Maastricht", een federatie tussen Hervormden en Gereformeerden.

De toren kan vanaf Paaszaterdag tot eind oktober beklommen worden. U heeft een prachtig uitzicht over Maastricht en omgeving. Vanaf mei 2007 zullen restauratiewerkzaamheden starten (tot ong. mei 2009) waardoor het in 2008 niet mogelijk zal zijn de toren te beklimmen.

Contact - Sint Janskerk

Henric van Veldekeplein 1, 6211 TG Maastricht (nl) toon telefoon/fax
E-mail naar Sint Janskerk
website Sint Janskerk     
Regio: Zuid-Limburg, Limburg