Romeinse Katakomben, Valkenburg aan de Geul
Romeinse Katakomben, Valkenburg aan de Geul
Romeinse Katakomben, Valkenburg aan de Geul

Romeinse Katakomben, Valkenburg aan de Geul

Onder leiding van de beroemde architect Dr. Cuypers (de architect van o.a. het centraal station en het Rijksmuseum te Amsterdam) werden aan het begin van de vorige eeuw delen van de belangrijkste Romeinse katakomben uiterst zorgvuldig gekopieerd in een der mergelgroeven van Valkenburg.
Niet alleen de gangen met grafnissen en grafkamers, maar ook de schilderingen en beeldhouwwerken werden met grote nauwkeurigheid tot in de kleinste details nagemaakt.

Vanaf de opening in 1910 bezochten duizenden mensen uit binnen- en buitenland, onder wie vooraanstaande figuren uit politiek en kerk,
dit monument met zijn ontelbare graven, fraaie onderaardse architectuur en vroeg-christelijke kunst.

Openingstijden

De katakomben zijn het gehele jaar geopend.
Gedurende het hoogseizoen, van 1 april t/m 31 augustus, worden dagelijks tussen 11.00 uur en 16.00 uur regelmatig rondleidingen gegeven.
De rest van het jaar is er iedere zaterdag en zondag een rondleiding om 14.00 uur. Tevens zijn de katakomben geopend tijdens de schoolvakanties.

Voor groepen bestaat een speciale regeling; zij kunnen altijd terecht, tijdstip en duur van de excursie worden vooraf in overleg met de gids bepaald.

Wat in Rome in vele katakomben in de eindeloze uitgestrektheid van gangen
en trappen moet worden opgezocht, is in Valkenburg
in een relatief kort bestek bijeengebracht.

Derde-eeuwse kunst

De mooiste delen van maar liefst veertien belangrijke Romeinse katakomben kunt u in Valkenburg bezichtigen. Hun namen zijn afkomstig van de schenker van het stuk grond waarin zij zich bevinden, de heilige of de martelaar die er begraven is, of van de paus die de katakombe liet inrichten.

U ziet niet alleen honderden graven, maar ook beeld-
houwwerken, marmeren gedenkplaten met inscripties, licht- en luchtschachten, wasplaatsen en mooie voorbeelden van onderaardse bouwkunst, zoals de kapellen.
In de gangen en ruimtes tonen de talloze schilderingen de ontwikkeling van de vroeg-christelijke kunst van de derde tot de zevende eeuw in onder andere decoratieve versierselen, dodenportretten, bijbelse thema's en afbeeldingen van heiligen.

Basiliek van de HH. Felix en Adauctus, Commodilla katakombe Basiliek van de HH Felix en Adauctus, Commodilla katakombe De collectie in dit
bijzondere museum omvat een tot in de kleinste details perfecte nabootsing van een belangrijke cultuur-historische vondst in Rome.

U beleeft de sfeer die de ondergrondse begraaf-plaatsen uitstralen en bovenal krijgt u de unieke kans een indrukwekkende hoeveelheid aan kunst-
schatten te bewonderen.

Contact - Romeinse Katakomben

Plenkertstraat 55, 6301 GL Valkenburg aan de Geul (nl) toon telefoon/fax

website Romeinse Katakomben     
Regio: Zuid-Limburg, Limburg

 

Openingstijden


Openingstijden De katakomben zijn het gehele jaar geopend. Gedurende het hoogseizoen, van 1 april t/m 31 augustus, worden dagelijks tussen 11.00 uur en 16.00 uur regelmatig rondleidingen gegeven. De rest van het jaar is er iedere zaterdag en zondag