Stichting Vestingstad Valkenburg, Valkenburg aan de Geul
Stichting Vestingstad Valkenburg, Valkenburg aan de Geul
Stichting Vestingstad Valkenburg, Valkenburg aan de Geul

Stichting Vestingstad Valkenburg, Valkenburg aan de Geul

De oudste vermelding van Valkenburg (Falchenberg) dateert uit het jaar 1041.
Op 15 februari 1041 schonk de latere Duitse Keizer Hendrik III bezittingen in vier "villas" (dorpen) aan zijn nicht Ermingardis, te weten: Herve, Vaals, Epen en Valkenburg. Met dit Valkenburg is naar mening van deskundigen het tegenwoordige Oud-Valkenburg bedoeld. De latere stad Valkenburg bestond toen nog niet en het gebied behoorde toen nog deels tot Schin op Geul, dat door de rivier de Geul van Oud-Valkenburg gescheiden was. Deze rivier moet toen kort langs de voet van de Valkenburgse kasteelberg gelopen hebben, waardoor het te verklaren is, dat Valkenburg voor 1281, toen het kerkelijk zelfstandig werd, tot de parochie Schin op Geul en niet tot de parochie Oud-Valkenburg behoorde.

De Primaire Doelstelling van de SVV luidt:

* Er zorg voor te dragen, dat het cultureel erfgoed, met name uit de periode van Vestingstad Valkenburg (V.V), voor zover mogelijk geconserveerd of gerestaureerd in de oorspronkelijke staat, met behulp van bewaard gebleven bouwtekeningen en/of vergelijkend onderzoek en tevens voor het publiek toegankelijk blijft.

De SVV onderkent de volgende Taken:

* Zorg dragen voor conserveren en waar mogelijk in oorspronkelijke staat restaureren van bouwwerken en cultureel erfgoed uit de periode van de Valkenburg Vestingstad;

* Verwerven van fondsen en gelden;

* De Stichting Vestingstad Valkenburg zal het stimuleren en aangaan van nauwe samenwerkingsverbanden nastreven. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan: Gemeente Valkenburg, Provincie Limburg, Europese Unie, VVV Zuid-Limburg, Stichting Kasteel van Valkenburg, Monumentenzorg, Walled Towns, Stichting Menno van Coehoorn, lokale historici alsmede het bedrijfsleven en de burgerij van Valkenburg a/d Geul.

Contact - Stichting Vestingstad Valkenburg

Beatrixsingel 21, 6301 VK Valkenburg aan de Geul (nl) toon telefoon/fax

website Stichting Vestingstad Valkenburg     
Regio: Zuid-Limburg, Limburg